Rugsėjo 17 d. Vilniaus apylinkės teisme prieš posėdį, kuriame turėjo būti nagrinėjamas „slapto“ liudininko Mindaugo Žalimo skundas Drąsiaus Kedžio motinai, dienraščio „Lietuvos rytas“ žurnalistė Asta Kuznecovaitė koja spyrė vienam iš bylos liudininkų Renaldui Ščiglinskui į pilvo apačią, matyt, taikydama į vyriškus organus. 
Tai įvyko kelios minutės prieš prasidedant posėdžiui, ir matant daugybei liudininkų, tarp jų ir Seimo nariams Jonui Varkalai ir Povilui Gyliui. R.Ščiglinskas po užpuolimo pasijuto blogai, ir sako, kad tas A.Kuznecotaitės išpuolis prieš jį nebuvo niekaip išprovokuotas, žurnalistė tiesiog ėjo pro šalį ir spyrė į pilvą, netarusi nė žodžio. Žmonės iškvietė policiją, A.Kuznecovaitė bandė bėgti, ir kai policininkai liftu kilo į penktąjį teismo pastato aukštą, laiptais nubildėjo žemyn. Žmonės puolė vytis, šaukdami, kad ją sulaikytų. A.Kuznecovaitė buvo sulaikyta ir pristatyta į policiją.
R.Ščiglinskas dėl kūno sužalojimo parašė pareiškimą, ir mano, kad minėtos žurnalistės karjera turėtų būti baigta. „Jau esu parašęs du pareiškimus policijai dėl A.Kuznecovaitės ir tikrai neatleisiu, - LL sakė R.Ščiglinskas, - mane labiausiai prajuokino, kad A.Kuznecovaitė bandė bėgti nuo policijos, o žmonės ją vijosi, šaukdami, kad sulaikytų“.
R.Ščiglinskas po šio įvykio kreipėsi į medikus, nustatytas kūno sužalojimas, jis nedarbingas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Informacijos apie šį incidentą nepaskelbė nei delfiai, nei lrytai, nei joks kitas portalas.
 
"Šiandien buvau iškviestas liudytoju į Vilniaus apylinkės teismą, o tada......tada, kai atvykau į teismo rūmus ir atėjau į posėdžių salę mane suspardė ,,Lietuvos Rytas'' korespondentė Asta Kuznecovaitė... , - pasakojo šį incidentą R.ščiglinskas, - Ėmė ir suspardė...
Maniau užmuš...  Per kelias sekundes visas gyvenimas prieš akis prabėgo...
Nei iš šio, nei iš to, prieš pat prasidedant Žalimo ir L. Kedienės teismo posėdžiui ėmė ir suspardė mane Vilniaus miesto apylinkės teismo rūmų 513 teismo posėdžių salėje, tai matant apie 20 žmonių, tame tarpe ir Lietuvos respublikos parlamentarams, N. Sadūnaitei...
O aš tik norėjau pasisveikinti su Jonu Varkala, šalia kurio ji atsisėdo. 
Tik ką grįžau iš Vilniaus į namus, dar Kaune važiavau į ligoninę, medikai apžiūrėjo - prirašė vaistų įvairiausių, liepė neiti į darbą (išrašė nedarbingumą (biuletenį))
Ryt dar pas traumatologą teks eiti.
Tuoj parašysiu kaip viskas buvo (dabar man labai silpna...)
... .. .
Iškviečiau policiją dėl smurto. Atvykus policijai Asta Kuznecovaitė bandė bėgti nuo jų laiptais (policija liftu į penktą aukštą (kur vyko teismas) pasikėlė), bet dėkui dieve jie buvo vikrūs ir Astą pagavo. Asta bebėgdama dar smogė Drąsiau mamai...
Dabar tai bus...
Vajė-vajė-ė-ė (susiima už galvos) kas ant svieto darosi! ,,Lietuvos Rytas'' žurnalistė net teismo rūmuose žmones užpuldinėja.
Siaubas.