Prieš pat triukšmingus Respublikos Prezidentės pareiškimus apie teroristinę Rusiją 2014 m. lapkričio 20 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija be didelės reklamos patvirtino AB „Amber Grid“ (magistralinių dujų tinklų savininko) valdybos nustatytas gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainas nuo 2015 m. sausio 1 d. Pradėtas taikyti kainodaros modelis, pagal kurį perdavimo paslaugų kainos nustatytos atskirai perdavimo sistemos įleidimo ir išleidimo taškuose. Įleidimo taškai - Lietuvos sujungimo su Baltarusijos, Latvijos ir SDT Klaipėdoje sistemomis taškai. Išleidimo taškai - Lietuvos sujungimo su Latvijos, Rusijos Federacijos Kaliningrado srities sistemomis taškai ir vidiniai išleidimo taškai (Lietuvos perdavimo sistemos sujungimo su dujų skirstymo ar vartotojų sistemomis vietos).
Gražiai paskelbta, kad naujoji kainodara sudarys palankesnes sąlygas naujiems dujų rinkos dalyviams ir tarpvalstybiniams dujų srautams, kad bendra perdavimo kainų pokyčio, lyginant su 2014 metų perdavimo paslaugų kainomis, įtaka galutinei buitinių vartotojų mokamai kainai sudarys vidutiniškai apie 1 ct už 1 m3 dujų, kad komisijos patvirtinta AB Amber Grid nuolatinių ilgalaikių perdavimo paslaugų vidutinė kaina Lietuvos dujų vartotojams bus 3,3 proc. mažesnė už komisijos 2015 m. nustatytą perdavimo paslaugų kainos viršutinę ribą.
Tačiau įdomiausia ir mįslingiausia komisijos nutarimo dalis yra ta, kad nuo 2015 m. keičiama gamtinių dujų perdavimo paslaugų apskaita. Sugalvota dujų perdavimo kainą skaičiuoti ne už tūrio vienetą (tūkst. m3) kaip iki šiol, bet už energijos vienetą (MWh) pagal taip vadinamą viršutinį šilumingumą. Dujų sistemos įleidimo ir išleidimo taškuose nustatytos kainos už pajėgumus paskelbtos eurais už MWh per parą pajėgumų užsakymo laikotarpiui (metams ar ketvirčiui). Be to, išleidimo taškuose papildomai nustatytos ir kainos už tuose išleidimo taškuose perduotą dujų kiekį (eurais už MWh).