Gal kai kam pasirodys, kad antraštėje pripainiojau: žurnalistų žudynės Ukrainoje, o prognozės Mūsų Gretoms ir Lietuvai. Taip parašiau sąmoningai, nes Lietuva savo likimą taip tampriai susiejo su Ukrainos įvykiais, jog žurnalistų skerdynės Ukrainoje (trys žurnalistai, nužudyti per tris dienas, o iš viso – jau aštuoni (!) –leidžia vartoti tokį epitetą) neišvengiamai kažką sako. Ką?

Apie moralinę – etinę žurnalistikos Lietuvoje pusę nekalbėsiu.  Tiek savo moralę, tiek etiką dauguma Lietuvos  žurnalistų, padedant valdžiai, jau seniai paskerdė. Už visus normalius Lietuvos žurnalistus, savo jausmus ir požiūrį į tai puikiai išsakė A. Račas savo straipsnelyje „Man gėda“.

http://sauksmas.lt/?p=4570#comments

Mano jausmai nuo Račo skiriasi gal tik tuo, kad man jau negėda. Nesijaučiu esąs vienos gildijos nariu su tais, kaip čia mandagiau išsireikšti…sugyvulėjusiais straipsnių rašytojais. Suprantu Račą, jis stengiasi apeliuoti į jų sąžinės likučius. Beviltiška. Ketinu artimiausiu metu stoti į Lietuvos žurnalistų sąjungą. Kam? Ogi tam, kad kai Radzevičius manęs į ją nepriims, galėčiau pradėti karą prieš jų supuvusią etiką ir pašvinkusią moralę. Tada prašysiu A.Račo vadovauti alternatyviai žurnalistų bendruomenei ir su pasitenkinimu stebėsiu, kaip netolimoje ateity prie jo durų rikiuojasi galvijų su inteligentiškais snukiais eilė, kuri pasikeitus politiniam klimatui įrodinės , jog sieloje jie visados buvo su juo ir su nužudytuoju Buzina. Tas būtinai  bus ryt – poryt. O šiandien mums reikia pasistengti suprasti, kas įvyko, kodėl įvyko. O supratus – tos rytdienos sulaukti.

Atsakomybę už žurnalistų skerdynes Ukrainoje  prisiėmė Pravyj Sektor. Žudynių tikslas – sunaikinti bet kokią minties ir žodžio opoziciją. Porošenko sutramdyti Pravyj Sektor negali, nes tam paprasčiausiai neturi pakankamai galios. Paprastai tokios organizacijos vistiek sunaikinamos, kai tik įvykdo savo misiją. Nes jos tampa nevaldomomis ir kelia nuolatinę grėsmę valstybės saugumui. Juk ir Lietuvoje taip buvo, kai buvo nuginkluoti savanoriai. Ne kitaip bus ir šį kartą. Būtų puikus pavyzdys tautininkais save vadinantiems lietuviškiesiems nacikams, jei šie dar turėtų smegenų likučių.